Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12251
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ALPHA
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 6
Στοιχείο νομιμοποίησης: 22413/Ε3/2993/3.11.1993
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Εθνική
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): Επικράτεια
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3592/2007 σε συνδυασμό με τον άρθρο 37 του Ν. 4262/2014
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αμπελακίων, θέση Πέτσα - Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, Τ.Κ. 15351
Τηλέφωνα: 212 212 4000-4312
Φαξ: 212 212 4697-4323
E-mail: g.psixogiou@alphatv.gr
Φορέας: 

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο