Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12252
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ALTER CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 7
Στοιχείο νομιμοποίησης: 19209/E/9.9.1993
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Εθνική
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): Επικράτεια
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3592/2007 σε συνδυασμό με τον άρθρο 37 του Ν. 4262/2014
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Εκκρεμεί καταχώρηση δηλώσεως για αλλαγή φυσιογνωμίας σε μη ενημερωτικό σταθμό (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2853/30.6.2016).
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Aγ. Παρασκευής 36-38 - 12132 Περιστέρι
Τηλέφωνα: 210/5707000
Φαξ: 210-5707070-1 210-57.76.114
Φορέας: 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο