Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12272
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΘΗΝΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 13
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6453/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-9: Ν. Αττικής, Ν. Ευβοίας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΘΩΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 201/1.4.2003 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. β) Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 236/6.5.2003 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. γ) Αναστολή της ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 253/2004 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ δ) Διακοπή λειτουργίας σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 3578/2010 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αχαρνών 166 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 112 51
Τηλέφωνα: 210-8696800
Φαξ: 210-8696810
Φορέας: 

ΑΘΗΝΑϊΚΕΣ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΕΙΑΣΕΙΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΑΘΗΝΑϊΚΕΣ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΕΙΑΣΕΙΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο