Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12305
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: IN CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 163
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6596/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-5: Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 340/7.7.2009
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14772/18.10.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ.384/31-8-2010 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. β)α) Διακοπή λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ.371/9-7-2012 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.
Νομός: Ιωαννίνων
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αραβαντινού 6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45221
Τηλέφωνα: 26510-70904
Φαξ: 26510-30766
Φορέας: 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο