Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12313
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TOP TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 186
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6426/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : 1) Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 268/30.5.2006 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. 2) Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 268/30.5.2006 απόφαση του ΕΣΡ.
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αλ. Σταύρου 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.546 44
Τηλέφωνα: 2310- 938427
Φαξ: 2310-935922
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Αντικαθιστά : 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤV

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο