Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12333
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 211
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6235/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 334/7.7.2009
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΖΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή λειτουργίας με την 235/27.6.2011 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. και απόρριψη της κατ' αυτής αιτήσεως ακυρώσεως με την 3930/2014 απόφαση του ΣτΕ. β) Διακοπή λειτουργίας με την 249/27.6.2011 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. και απόρριψη της κατ' αυτής αιτήσεως ακυρώσεως με την 3817/2014 απόφαση του ΣτΕ. γ) Διακοπή λειτουγίας με την 205/23.6.2014 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μοναστηρίου 202 Τ.Κ. 546 28 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα: 2310 541947
Φαξ: 2310 541948
Φορέας: 

ΒΕΡΟΙΑ ΡΑΔΙΟ ΤV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΒΕΡΟΙΑ ΡΑΔΙΟ ΤV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο