Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12353
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: COSMOS TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 421
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6463/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-7: Ν. Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 589/28.12.2006 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. β) Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 94/13.2.2007 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. γ) Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά των ως άνω αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 204/12.5.2009 απόφαση του ΕΣΡ.
Νομός: Καρδίτσας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Δικαστηρίων ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τ.Κ. 43100
Τηλέφωνα: 24410-20550 24410-71104
Φαξ: 24410-71104
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο