Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12356
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ORION TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 423
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6441/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 129/21.3.2006 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. β) Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 225/8.5.2006 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. γ) Απόρριψη αίτησης αναστολής της ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 524/2006 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.
Νομός: Χαλκιδικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 47 Δήμος Μουδανιών ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Τ.Κ. 63200
Τηλέφωνα: 2310-500333 | 2310-208912 | 2310-998826 | 23730-26030
Φαξ: 23730-25115
Φορέας: 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο