Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12424
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TOP CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 677
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6429/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-6: Ν. Αχαϊας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Φωκίδας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 2/12.1.2010
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 217/2.5.2006 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. β) Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της ως άνω απόφασης του Ε.Σ.Ρ σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 279/31.5.2006 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.γ) Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης των ως άνω απόφασεων του Ε.Σ.Ρ σύμφωνα με την 881/2006 απόφαση του Προέδρου του Α΄ Τμήματος Διακοπών του ΣτΕ.
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 86 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100
Τηλέφωνα: 27410-85111
Φαξ: 27410-85111
E-mail: top.channel.tv@hotmail.com
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο