Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12455
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΤV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 717
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6433/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-5: Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 17280/13.12.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 385/3.7.2007 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.
Νομός: Αιτωλοακαρνανίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κάθοδος Δωριέων & Φιλίππου Πλαστήρα ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ.Κ. 30300
Τηλέφωνα: 26340-21582 | 29460-52057 | 210-3807167
Φαξ: 26340-21582 | 210-3807167
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΕ

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο