Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12461
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ORION TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 734
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6415/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-8: Ν. Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Β. Ευβοίας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 17623/28.12.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Μη νομίμως λεειτουργών τηλεοπτικός σταθμός σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 57/29.1.08 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.
Νομός: Εύβοιας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τραπεζουντίου 4, Γοβίου Αγγελή, ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλέφωνα: 22210-81471
Φαξ: 22210-28887
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο