Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12463
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: BEST CHANNEL
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6437/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Β.
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή Λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 23577/Ε/15.11.99 απόφαση του Υ. Τύπου και Μ.Μ.Ε. β) Διακοπή Λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 175/22.6.2004 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. γ) Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 7/8.1.2009 απόφαση του ΕΣΡ.
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Καζαντζάκη 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ 54627
Τηλέφωνα: 2310-793212
Φαξ: 2310-555950
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ BEST CHANNEL

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ BEST CHANNEL

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο