Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12464
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: CASTOR TV
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6652/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-4: Ν. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΑΡΙΑΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗ ΑΓΑΠΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 128/6-3-07 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.
Νομός: Καστοριάς
Ταχυδρομική διεύθυνση: Γράμου 71Β ΚΑΣΤΟΡΙΑ Τ.Κ. 52100
Τηλέφωνα: 24670- 3339
Φαξ: 24670 24956
Φορέας: 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο