Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12465
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6068/Ε/18.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-1: Ν. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Δ. ΔΟΥΚΑΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Μη νομίμως λεειτουργών τηλεοπτικός σταθμός σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 431/31.7.07 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.
Νομός: Έβρου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ξενοφώντος 21 ΣΑΠΠΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 69300
Τηλέφωνα: 25320-24222
Φαξ: 25510-64119
Φορέας: 

ΘΡΑΚΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΘΡΑΚΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο