Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12466
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΛΕΙΑ TV
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6666/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-6: Ν. Αχαϊας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Φωκίδας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή Λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 12905/Ε1/2842/19.6.1999 απόφαση του Υ. Τύπου και Μ.Μ.Ε. β) Ανάκληση της ως άνω υπουργικής αποφάσεως σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 20/25-1-2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. γ) Ανάκληση της ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 294/26-7-05 απόφαση του Ε.Σ.Ρ., εν ισχύ η υπουργική απόφαση
Νομός: Ηλείας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πατρών 105 ΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 27100
Τηλέφωνα: 26210-34033
Φαξ: 26210-31665
Φορέας: 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΙΑ ΤV Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διακριτικός τίτλος: ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΙΑ ΤV Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο