Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12467
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΚΑΝΑΛΙ 7
Στοιχείο νομιμοποίησης: 17604/Ε/29.8.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-11: Ν. Δωδεκανήσου, Σάμου
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΣΦΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Μη νομίμως λειτουργών τηλεοπτικός σταθμός σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 562/20.11.07 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.
Νομός: Σάμου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Καρλόβασι ΣΑΜΟΣ Τ.Κ.83200
Τηλέφωνα: 6977-223003
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο