Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1672
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: Ρ/Σ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ FM
Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ FM
Σταθμός: 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ FM

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός


88,2 PLUS RADIO

Νομός: Χαλκιδικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο