Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/197
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ CHANNEL NINE A.E.
Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ CHANNEL NINE A.E.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 124485801000
Σκοπός: Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΚΟΠΟ: 1.ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΞ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΚΠΟΜΠΩΝ Η ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. 2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ: ΝΑ ΙΔΡΥΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ή ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Ή ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ή ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΜΕ ΟΜΟΙΟ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΣΚΟΠΟ.
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: 40,2 χλμ της Αττικής Οδού (ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) Δήμος Παιανίας Αττικής
Τηλέφωνα: 2122125540
Φαξ: 212 2125606
E-mail: info@channel9.gr
Σταθμός: 

CHANNEL 9

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο