Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/629
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: Ρ/Σ: 93,6 FM
Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: 93,6 FM
Σταθμός: 

ΣΤΑΘΜΟΣ FM

Νομός: Ηρακλείου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός


93,6 FM

Νομός: Ηρακλείου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο