Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18390
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: DUMMY RADIO - ΣΤΑΘΜΟΣ για δοκιμή
Στοιχείο νομιμοποίησης: 1234
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Συχνότητα: 100,3 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Φορέας: 

DUMMY COMPANY - ΦΟΡΕΑΣ γαι δοκιμές

Διακριτικός τίτλος: DC

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο