Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2972
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΛΜΟΣ FM 92,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ14/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 14/20.2.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 28.02.08
Συχνότητα: 92,6 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός: Αρκαδίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΝΑΥΠΛΙΟΥ 156 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνα: 2710237563
Φαξ: 2710234918
Φορέας: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ

Αντικαθιστά : 

BLUE FM 92,6

Νομός: Αρκαδίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο