Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3044
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΛΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΒΝΛ ΑΠΟΦ. 427/2008
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Δωδεκανήσου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΑΛΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΑΛΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αντικαθιστά : 

SGL RADIO 95,1

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο