Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3593
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TOP FM 107,6
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 112/14.9.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κορινθίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: TOP FM 107,6

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: TOP FM 107,6

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο