Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3633
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: R.T.P. ΡΑΔΙΟ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Κορινθίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: R.T.P. ΡΑΔΙΟ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: R.T.P. ΡΑΔΙΟ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΤΡΙΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο