Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3689
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TRT
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Μαγνησίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: TRT - 2

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: TRT - 2

Αντικαταστάθηκε από: 

TRT

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο