Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12271
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: G TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 11
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6457/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-9: Ν. Αττικής, Ν. Ευβοίας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΑΠΑΤΖΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 200/1.4.2003 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. β) Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 278/27.5.2003 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. γ) Αναστολή των ως άνω αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 566/2004 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ. δ) Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 419/23.7.2012 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ε) Επικύρωση της αποφάσεως του ΕΣΡ με την υπ΄αριθ. 996/2013 απόφαση του ΣτΕ.
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βείκου 26 & Αφαίας ΓΑΛΑΤΣΙ Τ.Κ. 11147
Τηλέφωνα: 210-2133630
Φαξ: 210-2133452
Φορέας: 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο