Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2148
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΚΑΝΑΛΙ 9
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|100
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6420/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 335/7.7.2009
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15020/22.10.2007
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κ. Κρυστάλλη 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 546 23
Τηλέφωνα: 2310 500025 | 2310 564100
Φαξ: 2310 556554 | 2310 564133 | 2310 564110
E-mail: info@kanali9.gr
Φορέας: 

ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

COSMOS TV

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο