Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2203
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: COSMOPOLIS TVC
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|205
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6319/E/20.3.1998 | ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 19205/Ε/9.3.1993
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Αττικής
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ COSMOPOLIS TVC Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ COSMOPOLIS TVC Α.Ε.

Αντικαταστάθηκε από: 

CHANNEL 9

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο