Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2210
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ART TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|54
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6461/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-5: Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 341/7.7.2009
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Νομός: Άρτας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ζάρρα 69 ΑΡΤΑ Τ.Κ. 47100
Τηλέφωνα: 2681075000 |2681072000
Φαξ: 2681071236
E-mail: contact@yoursite.com
Φορέας: 

ART TV ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΑΕ

Διακριτικός τίτλος: ART TV ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΑΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο