Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2285
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΡΑΚΛΕΙΟ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|92
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6517/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ηρακλείου
Φορέας: 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΚΡΗΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

CARTOON

Νομός: Ηρακλείου

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Αντικαταστάθηκε από: 

CHANNEL 4U ΚΡΗΤΗΣ

Νομός: Ηρακλείου

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο