Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2306
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|123
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6466/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-5: Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 85/2.3.2010
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Νομός: Ιωαννίνων
Ταχυδρομική διεύθυνση: Δωδώνης 130 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45221
Τηλέφωνα: 2651068541 | 2651068542
Φαξ: 2651068543
E-mail: epirustv1@panafonet.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο