Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2514
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FOLLOW 88,6
Στοιχείο νομιμοποίησης: Y.A.6595/13.3.02
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Αττικής
Φορέας: 

Ρ/Σ: FOLLOW 88,6

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: FOLLOW 88,6

Αντικαθιστά : 

88,6 RADIO FM

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

88,6 UP RADIO

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο