Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2554
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΡΟΔΟΤΟΣ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ3/2015
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΒΝΛ3/2015---ΑΠΟΦ 102/2017 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 254/2015 ΑΠΟΦ ΤΟΥ ΕΣΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 3/2015 ΒΝΛ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Συχνότητα: 107,4 MHz
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : Ν/Α
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : Ν/Α
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ 5 ΤΚ 153 43
Τηλέφωνα: 210 6392468 | 210 6393831
Φαξ: 210 3301390 | 2107257754
Φορέας: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΝΟΣΤΟΣ FM

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο