Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2707
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 98,4 FM STEREO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 92252/Ε/25.6.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14864/19.10.07
Νομός: Ηρακλείου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 98,4 FM STEREO

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 98,4 FM STEREO

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΑΔΙΟ 98,4

Νομός: Ηρακλείου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο