Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2919
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΜΕΡΑ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ50/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 50/14.6.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14812/19.10.07 15255/23.10.07
Συχνότητα: 90,4 ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ
Νομός: Αχαΐας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΣΑΜΑΔΟΥ 43 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνα: 2610315010
Φαξ: 2610344160
Φορέας: 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο