Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2940
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΛΙΑΝΘΟΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 105/30.8.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Αχαΐας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 106,5

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο