Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2985
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MUSIC RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ1009
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 10/5.5.2009
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Συχνότητα: 102,1 ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
Νομός: Άρτας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΛΑΧΟΥΤΖΗ 7 ΤΚ 47100 ΑΡΤΑ
Τηλέφωνα: 2681073753
Φαξ: 2681073753
Φορέας: 

ΦΩΤΙΟΣ ΡΟΚΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΦΩΤΙΟΣ ΡΟΚΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο