Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2986
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ORANGE RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ307
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 38.1.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 4191/09.04.08
Συχνότητα: 96 ΤΟΥΡΛΑ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
Νομός: Άρτας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ 20 ΤΚ 47100 ΑΡΤΑ
Τηλέφωνα: 2681077302 | 2681071101
Φορέας: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ

Αντικαθιστά : 

ΚΑΝΑΛΙ 5

Νομός: Άρτας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο