Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2988
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TOP FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ140
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 23323Ε1428626.1.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14304/16.10.07
Συχνότητα: 105 ΤΟΥΡΛΑ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
Νομός: Άρτας
Ταχυδρομική διεύθυνση: 1ο ΧΛΜ ΑΡΤΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ
Τηλέφωνα: 2681021201
Φαξ: 2681021201 | 2681075005
E-mail: topfm1@otenet.gr
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο