Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2989
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΜΒΡΑΚΙΑ FM 91,9
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ112
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 1/3.2.2012
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2305/20.2.2012
Συχνότητα: 91,9 ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
Νομός: Άρτας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΤΑΣ ΤΚ 47100 ΑΡΤΑ
Τηλέφωνα: 2681078840 | 2681077333 (ΣΤΟΥΝΤΙΟ)
Φαξ: 2681075425
Φορέας: 

ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

Διακριτικός τίτλος: ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (Α.Δ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο