Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2990
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΜΕΛΩΔΙΑ FM 101,1
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ804
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 89.1.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14388/16.10.07
Συχνότητα: 101,1 ΔΑΦΝΗ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΡΤΑΣ
Νομός: Άρτας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΚ 471 00 ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΡΤΑΣ
Τηλέφωνα: 2681023228
E-mail: melodiaradio@yahoo.gr
Φορέας: 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΕΦΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΕΦΗΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο