Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2992
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΑΡΤΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ310
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 3/22.6.2010
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 7802/29.7.2010
Συχνότητα: 101,5 ΠΗΓΑΔΙ ΜΑΝΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
Νομός: Άρτας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΟΥΛΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΤΚ 47100
Τηλέφωνα: 2681074333 | 2681023777
Φαξ: 2681021121
Φορέας: 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο