Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2995
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «POWER FM 92.3»
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ229
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 1240Ε6.4.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14992/19.10.07
Συχνότητα: 92,3 ΤΟΥΡΛΑ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ
Νομός: Άρτας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΖΑΡΡΑ 69 - ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ
Τηλέφωνα: 2681075000 | 2681072000
Φαξ: 26810 71236
E-mail: hlias@arttv.gr
Φορέας: 

ART TV ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ART TV ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ Α.Ε.

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο