Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3176
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΛΙΔΑ 91,1- ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/58
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 2547/E1/587/5-2-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14884/19.10.07
Συχνότητα: 91,1 ΦΡΑΓΚΑΠΗΔΗΜΑ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 91,1 ΦΡΑΓΚΑΠΗΔΗΜΑ/75/23-2-2010
Νομός: Ηλείας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ 5 - ΤΚ 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Τηλέφωνα: 2622028481 | 2622024036
Φαξ: 2622025169
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Α.Ε

Αντικαθιστά : 

R.S.A - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Νομός: Ηλείας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο