Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3418
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΧΟΡΑΜΑ FM 93,3
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κοζάνης
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΗΧΟΡΑΜΑ FM 93,3

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΗΧΟΡΑΜΑ FM 93,3

Αντικαταστάθηκε από: 

BLE

Νομός: Κοζάνης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο