Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3459
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑΔΙΟ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ86/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 86/13.7.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14583/17.10.07
Συχνότητα: 90,2 ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΓΙΑΣ
Νομός: Σερρών
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΚ 621 00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τηλέφωνα: 2321088520
Φαξ: 2321088520
Φορέας: 

ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο