Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3897
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΧΩ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ100/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 171/1.4.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 100/12.12.05 ΒΝΛ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15048/22.10.07
Συχνότητα: 92 ΚΟΡΥΛΟΒΟΣ
Νομός: Δράμας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΡΕΩΣ 22 ΤΚ 66100 ΔΡΑΜΑ
Τηλέφωνα: 2521033061
Φαξ: 2521055802
Φορέας: 

ΗΧΩ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΗΧΩ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο