Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4029
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΧΟΣ - FM 94,2
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/172
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 717393/Ε1/2951/2.10.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14235/15.10.07
Συχνότητα: 94,2 ΣΠΑΘΙ ΒΡΥΣΙΝΑ
Νομός: Ρεθύμνου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σ. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ 20 ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
Τηλέφωνα: 2831050440 | 2831200200
Φαξ: 2831055139 | 2831050440
E-mail: info@hxosfm.gr
Φορέας: 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΜΠΕΜΠΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΜΠΕΜΠΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο