Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4057
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΧΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ75/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 75/15.6.2004 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΦ. 359/26.6.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ημαθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3 ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλέφωνα: 2331064583
Φαξ: 2331075252
Φορέας: 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ EXPLO A.E.

Διακριτικός τίτλος: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ EXPLO A.E.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο