Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/855
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
Διακριτικός τίτλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Κ. 471 00 KOΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΡΤΑΣ
Τηλέφωνα: 2681023456
Φαξ: 2681023456
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ

Νομός: Άρτας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο